4.1. ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 478,
link do źródła : www.isap.sejm.gov.pl tekst aktu : D20150478L.pdf, ujednolicony : D20150478Lj.pdf,
4.2. ustawa o zmianie ustawy o OZE z dnia 19 lipca 2019 r, Dz.U. 2019 poz. 1524,
link do źródła : www.isap.sejm.gov.pl tekst aktu : D20191524.pdf,
4.3. ustawa o zmianie ustawy o OZE z dnia 16 lipca 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 1503,
link do źródła www.isap.sejm.gov.pl tekst aktu : D20201503L.pdf,
4.4. ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 961,
link do źródła: www.isap.sejm.gov.pl tekst aktu : D20160961, tekst ujednolicony : D20160961.pdf,
4.5. jednolity tekst ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 15 marca 2019 r.Dz.U. 2019 poz. 654,
link do źródła : www.isap.sejm.gov.pl tekst aktu : D20190654L.pdf, tekst ujednolicony : D20190654Lj.pdf,
4.6. jednolity tekst ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 29 maja 2020 r, Dz.U. 2020 poz. 981,
link do źródła : www.isap.sejm.gov.pl tekst aktu : D20200981L.pdf, tekst ujednolicony : D20200981Lj.pdf,