59 810 91 00 office@e-wind.eu

ul. Klimczaka 17 / 80,
02 – 797 Warszawa

Pieńkowo 72,
76 -113 Postomino,

+59 810 91 00

NIP: 9571074752
REGON: 222138726
KRS: 0000518734

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN

  *

  *

  *

  *

  Siłownie Wiatrowe S.A.

  Zarząd i biuro spółki

  Pieńkowo 72,
  76 -113 Postomino,

  +59 810 91 00

  Siłownie Wiatrowe Development Sp. z o.o.

  Zarząd i biuro spółki

  Pieńkowo 72,
  76 -113 Postomino,

  +59 810 91 00