Jak wygląda współpraca

Ścieżka procedowania projektu PV

 1. Wybór lokalizacji inwestycji

  Określenie odpowiedniej lokalizacji to pierwszy i zarazem najważniejszy etap projektu. Ma on kluczowy wpływ na moc instalacji, poziom produkowanej energii elektrycznej oraz nakłady inwestycyjne. Czy Twoja działka nadaje się pod farmę fotowoltaiczną? Sprawdź 5 kryteriów, które o tym decydują.

 2. Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania gruntu

  Wybierając dany grunt pod inwestycję, należy uprzednio przeanalizować obszar, na którym on się znajduje pod kątem aktualnie obowiązujących dokumentów planistycznych.

 3. Pozyskanie prawa do terenu

  Istotą tego etapu jest określenie formy własności, z której wynika tytuł prawny do nieruchomości. Inwestorzy najczęściej posługują się prawem własności gruntów lub tzw. stosunkiem zobowiązaniowym.

 4. Procedury administracyjne

  Rozbudowany i czasochłonny etap projektu, który określa aspekty formalno – prawne inwestycji.

 5. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

  Dotyczy gruntów o klasie bonitacyjnej od I do III, ale z uwagi na wysokie opłaty odrolnienia użytków rolnych, nie zalecamy tej opcji.

 6. Dokumentacja do złożenia wniosku o warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej

  Na tym etapie projektu wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy lub w przypadku gdy jest uchwalony wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 7. Pozwolenie na budowę i promesa koncesji

  To ostatni etap projektu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Dokument gwarantujący bezpieczeństwo Inwestorowi, który rozpoczyna działalność w danym projekcie inwestując środki finansowe.

 8. Budowa i uruchomienie farmy fotowoltaicznej

 9. Otrzymanie koncesji

  Dotyczy Inwestorów, którzy chcą ją wytwarzać energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW. Chcą ją magazynować, sprzedawać do sieci lub nią dystrybuować. Na tym etapie należy skompletować dokumentację całego projektu oraz złożyć wniosek do aukcji Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 10. Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej

Zadbaj z nami o zielone jutro

“Z uwagi na świadomie podjętą decyzję odejścia od paliw kopalnych w energetyce i transporcie zarówno na poziomie wspólnoty europejskiej jak też na rynku krajowym, nie ma dziś dylematu, czy rozwijać i inwestować w OZE.”

Wojciech A. Romaniszyn, Prezes spółki E-Wind SA

Struktura mocy zainstalowanej w Polsce w ciągu roku 2019 w GW

Razem: 47,40 GW | Źródło: Forum Energii

Moce zainstalowane w OZE w Polsce w ciągu roku 2019 w GW

Razem: 9,5 GW | Źródło: Forum Energii

Wsparcie finansowe
UE i Państwa

Pewny dochód pasywny przez następne 29 lat

Szacunkowy przychód roczny z produkcji energii dla farmy 1 MW ok. 400 000 zł

Stabilność finansowa inwestycji

Udział w rynku zielonej energii

Bezobsługowa i bezawaryjna inwestycja

Inwestycja
pod klucz

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasz artykuł

POZNAJ NAS

E-Wind SA - synergia biznesu i troski o „zielone jutro”

Jesteśmy developerem projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, które realizujemy także „pod klucz”. Kompleksowo zajmujemy się procedowaniem projektów od przygotowania niezbędnych dokumentów, uzyskiwania decyzji administracyjnych w tym pozwoleń aż po przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Pierwsi w Polsce opracowujemy i wdrażamy koncepcję wykorzystania zielonego wodoru jako rozwiązanie systemowe, pozwalające na magazynowanie energii produkowanej w generacji opartej o OZE w godzinach poza szczytem zapotrzebowania.

Postaw na doświadczenie i zaufaj profesjonalistom. W 2001 roku oddaliśmy do użytkowania pierwszą w Polsce profesjonalną farmę wiatrową w Barzowicach k/Darłowa w woj. zachodniopomorskim, składającą się z 6 turbin wiatrowych Vestas V52, o łącznej mocy 5,1 MW.

Zapraszamy do współpracy: Inwestorów, Gminy i organy samorządowe, Właścicieli gruntów oraz Właścicieli projektów w fazie wymagającej zakończenia

Dowiedz się więcej o nas

ZYSKAJ WIĘCEJ

Zielony wodór – energetyka jutra

Chcesz zoptymalizować finansowo swój projekt i zapewnić sobie pełną niezależność energetyczną? Postaw na zielony wodór i zbuduj z nami stację produkcji zielonego wodoru.

Odnawialne źródła energii (OZE) są w pełni uzależnione od natury, przez co są całkowicie nieprogramowalne. Technologia oparta na tzw. zielonym wodorze może zrównoważyć funkcjonowanie OZE, umożliwiając gromadzenie energii gdy produkowana energia jest niepotrzebna w sieci i uwalnianie jej w czasie, gdy jest na nią popyt.

Dowiedz się więcej

Baza wiedzy

Blog

Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii? Odwiedź nasz blog i poszerz swoją wiedzę.

Zobacz więcej

Poniżej znajdziesz opinie naszych zadowolonych partnerów

Jesteś zainteresowany zakupem projektu PV lub jesteś właścicielem gruntów? Napisz wiadomość lub zadzwoń

Skontaktuj się z nami

GMINA JAKO INWESTOR

Sprawdź, jakie korzyści może zyskać gmina lub inna organizacja samorządowa

Własna farma fotowoltaiczna to doskonały sposób na zaspokojenie potrzeb energetycznych gminnej infrastruktury, ale również kilka dodatkowych wymiernych korzyści:

 • niezależność energetyczna,
 • mniejsze rachunki za energie,
 • korzyści finansowe z tytułu sprzedaży nadwyżek energii  do sieci,
 • sposób na zagospodarowanie zdegradowanych terenów poprzemysłowych,
 • długofalowa oszczędność w budżecie,
 • status gminy przyjaznej środowisku,
 • dofinansowanie z UE oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • 0 MW

  moc farmy fotowoltaicznej

 • 0

  szacowana korzyć finansowa z tytułu sprzedaży nadwyżek energii do sieci w skali roku

 • 0 MWh

  roczna produkcja energii elektrycznej

 • 0

  szacowana oszczędność na rachunkach w skali roku

Skontaktuj się z nami

Partnerzy