WYMAGANE KRYTERIA DZIAŁKI POD DZIERŻAWĘ

Farmy fotowoltaiczne

Masz grunt lub działkę i chcesz je wydzierżawić pod farmę fotowoltaiczną, ale nie wiesz czy się do tego nadają? Sprawdź podstawowe kryteria, które o tym decydują.

Farma fotowoltaiczna może powstać na Twojej działce jeśli:

 • ma powierzchnię ok. 2 ha lub większą,
 • nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jest w nim wpisane przeznaczenie działki pod farmę fotowoltaiczną,
 • jest nachylona w kierunku południowym lub jest płaska,
 • nie jest osłonięta przez budynki i drzewa,
 • posiada IV lub niższą klasę bonitacyjną gruntu, może być również nieużytek,
 • odległość od linii elektroenergetycznej średniego napięcia wynosi nie więcej niż 200 m, przy powierzchni większej niż 2 ha, ta odległość może być większa,
 • nie leży na terenach podmokłych, zagrożonych powodzią lub na obszarach chronionych, np. „Natura 2000” lub parki krajobrazowe,
 • posiada utwardzony dojazd, ale przy znacznie większych działkach nie ma tego wymogu.
Czy Twoja działka nadaje się pod farmę fotowoltaiczną? Poznaj 5 podstawowych kryteriów, które o tym decydują

Po analizie atrakcyjności inwestycyjnej działki lub gruntu, przedstawiamy indywidualnie przygotowaną ofertę.

W zależności od preferencji właściciela działki, proponujemy umowę dzierżawy na 29 lat
lub wykupienie działki na własność. W przypadku umowy dzierżawy opłatę
za dzierżawę naliczany od momentu rozpoczęcia budowy

Stałe źródło dochodu bez konieczności wkładu pracy własnej

Pewny dochód pasywny przez następne 29 lat

Atrakcyjna kwota dzierżawy w wysokości 12 000 zł / 1 ha

Przejrzysta i uczciwa umowa dzierżawy

Pomysł na wykorzystanie gruntu lub działki

Farma fotowoltaiczna jest cicha i bezpieczna dla ludzi i środowiska

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasz artykuł

Kompleksowo zajmujemy się procedowaniem całego projektu. Kompletujemy wymagane dokumenty i ponosimy wszystkie opłaty publiczno - prawne związane z realizacją inwestycji.

WYMAGANE KRYTERIA DZIAŁKI POD DZIERŻAWĘ

Farmy wiatrowe

Masz grunt lub działkę i chcesz je wydzierżawić pod farmę wiatrową, ale nie wiesz czy się do tego nadają? Sprawdź podstawowe kryteria, które o tym decydują.

Farma wiatrowa może powstać na Twojej działce jeżeli:

 • Panują odpowiednie, stabilne warunki wietrzności. Duże turbiny wiatrowe pracują już przy prędkości wiatru wynoszącej ok. 3 – 4 m/s, a swoją nominalną moc osiągają nierzadko przy prędkości wiatru nieprzekraczającej 9 m/s. Optymalna średnia prędkość wiatru do wykorzystania energetycznego wynosi 4 – 25 m/s. W Polsce najkorzystniejsze warunki wietrzności panują w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, łódzkim, kujawsko – pomorskim, warmińsko – mazurskim, lubuskim i mazowieckim. W swoich zasobach posiadamy dane z ponad 100 masztów meteorologicznych, które pracowały przez okres min. 14 miesięcy i dzięki temu potrafimy zdiagnozować pod względem atrakcyjności wiatrowej niemal każde miejsce w kraju.
 • Przeznaczenie gruntu jest określone w dokumentach planistycznych. Farmę wiatrową można postawić gdy dany grunt posiada już uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Jednak w praktyce większość gmin w Polsce tego dokumentu nie posiada. Zmiana MPZP jest procesem wieloletnim i w obecnej sytuacji prawnej, kiedy od lipca 2016 r. nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę na bazie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozpatrujemy wyłącznie lokalizacje, które w MPZP posiadają odpowiednie zapis.
 • Jest spełniona minimalna odległość od gospodarstw domowych. Zgodnie z obowiązującą od 2016 r. tzw. ustawą odległościową nowe turbiny można wznosić jedynie na podstawie MPZP z zachowaniem minimalnej odległości urządzenia od zabudowań mieszkalnych wynoszącej co najmniej 10 – krotność jego całkowitej wysokości tzw. 10 .
 • Działka posiada dojazd. Waga i wymiary poszczególnych komponentów turbin wiatrowych zdecydowanie wymuszają użycie ciężkiego sprzętu. Zatem, żeby ich dojazd na miejsce montażu był możliwy, potrzebna jest wytyczona droga dojazdowa o szerokości min. 5 m
 • Odległość działki od sieci energetycznej jest optymalna. Im mniejsza odległość, tym mniejsze koszty związane z budową infrastruktury energetycznej, Należy pamiętać, że każda lokalizacja zawsze musi być poddana analizie możliwości wyprowadzenia planowanej mocy do krajowego systemu elektroenergetycznego
 • Działka leży na obszarze, który nie budzi zastrzeżeń środowiskowych. Z możliwości budowy farm wiatrowych wyłączone są działki, które leżą na terenach podmokłych, zagrożonych powodzią lub na obszarach chronionych, np. „Natura 2000” lub parki krajobrazowe. Nasze zainteresowanie skupia się zwłaszcza na tych lokalizacjach, które już mają poza sobą procedury ocen oddziaływania na środowisko, z przeprowadzonymi monitoringami ornitologicznymi i chiropterologicznym.

Jesteś zainteresowany wydzierżawieniem działki lub gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej?

Umów się na konsultację ze specjalistą E-Wind SA

Baza wiedzy

Blog

Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii? Odwiedź nasz blog i poszerz swoją wiedzę.

Zobacz więcej

Poniżej znajdziesz opinie naszych zadowolonych partnerów

Jesteś właścicielem działki i chcesz ją wydzierżawić pod budowę farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej? Skontaktuj się z nami!

Tak, chcę wydzierżawić działkę

Najczęściej zadawane pytania

1. Ile mogę zarobić z tytułu dzierżawy działki pod budowę farmy fotowoltaicznej?

Czynsz za wydzierżawienie 1 ha działki, która spełnia podstawowe kryteria wynosi ok. 12 000 zł w skali roku. Zazwyczaj naliczany jest on od momentu rozpoczęcia budowy i jest płatny z góry za cały rok. Daje to właścicielowi gruntu stały dochód miesięczny na poziomie 1 200 zł / 1 ha. W skali umowy zawartej na 29 lat, to dochód na poziomie ok. 348 000 zł.

2. Czy muszę płacić podatek za dzierżawę gruntów pod budowę farmy fotowoltaicznej?

Tak. Należy pamiętać, że dzierżawa gruntów pod budowę farmy fotowoltaicznej jest dzierżawą na cele inne niż rolnicze i dlatego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg ustalonych stawek. Właściciel gruntu może jednak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Od wydzierżawionych gruntów trzeba również płacić podatek od nieruchomości wg stawek właściwych dla nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, ale ten podatek my pokrywamy.

3. Ile trwa budowa farmy wiatrowej?

Sama budowa farmy wiatrowej to proces stosunkowo krótki. Czasochłonne jest natomiast procedowanie projektu m. in. pozyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i skompletowanie dokumentacji. Szacowany czas realizacji całej inwestycji wraz z budową zajmuje średnio kilka lat.

4. Jaką powierzchnię musi mieć działka, żeby móc na niej postawić jeden wiatrak?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmuje się, że jedną turbinę wiatrową można już postawić, mając do dyspozycji działkę lub kilka działek sąsiednich, które zapewnią możliwość obrotu wirnika, o średnicy 100 m – 150 m oraz – co bardzo ważne – odległej od zabudowy mieszkalnej o min. 1,5 – 2,5 km, w zależności od całkowitej wysokości turbiny.

Partnerzy