POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Poznaj nasze usługi

 • Procedowanie projektów i uzyskanie zgód administracyjnych

 • Sporządzanie modeli finansowych

 • Budowa fundamentów

 • Budowa dróg dojazdowych i placów

 • Budowy elektroenergetyczne

 • Refabrykacja elektrowni

 • Montaż i demontaż elektrowni

 • Uruchomienie maszyn

 • Zagospodarowanie terenu

 • Transport i rozładunek

 • Sprzedaż elektrowni używanych

Zadbaj z nami o zielone jutro

“Z uwagi na świadomie podjętą decyzję odejścia od paliw kopalnych w energetyce i transporcie zarówno na poziomie wspólnoty europejskiej jak też na rynku krajowym, nie ma dziś dylematu, czy rozwijać i inwestować w OZE.”

Wojciech A. Romaniszyn, Prezes spółki E-Wind SA

Jak wygląda współpraca?

Kluczowe etapy procesu budowy farmy wiatrowej

 1. Wybór lokalizacji

  Atrakcyjność lokalizacji determinuje kilka czynników. Kluczowym jest potencjał wietrzny danego obszaru. W swoich zasobach posiadamy dane z ponad 100 masztów meteorologicznych, które pracowały przez okres min. 14 miesięcy. Dzięki temu potrafimy zdiagnozować pod względem atrakcyjności wiatrowej niemal każde miejsce w kraju. Więcej o pozostałych kryteriach lokalizacji już niebawem na naszym blogu.

 2. Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

  Wybierając dany grunt pod inwestycję, należy uprzednio przeanalizować obszar, na którym on się znajduje pod kątem aktualnie obowiązującego dokumentu planistycznego: MPZP.

 3. Procedury administracyjne

  Rozbudowany i czasochłonny etap procesu, który określa aspekty formalno – prawne inwestycji.

 4. Pozyskanie prawa do nieruchomości

  Istotą tego etapu jest określenie formy własności, z której wynika tytuł prawny do nieruchomości. Należy pamiętać, że zabezpieczeniu podlegają nie tylko grunty bezpośrednio pod inwestycję, ale również kwestie związane z dojazdem do farmy, lokalizacją linii energetycznej wraz z notarialnie ustaloną służebnością przesyłu oraz dzierżawą przestrzeni, w której obraca się wirnik turbiny, zazwyczaj poza działką, na której jest usytuowany fundament.

 5. Dokumentacja do złożenia wniosku o warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej

  Na tym etapie projektu wymagany jest wypis i wyrys z MPZP.

 6. Pozwolenie na budowę

  To ostatni etap projektu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 7. Promesa koncesji

  Dokument gwarantujący bezpieczeństwo Inwestorowi, który rozpoczyna działalność w danym projekcie inwestując środki finansowe. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi najstarsza elektrownia wiatrowa jaką można przyłączyć do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nie może mieć więcej niż 72 miesiące od daty produkcji.

 8. Budowa i uruchomienie farmy wiatrowej

  m. in. budowa dróg dojazdowych, fundamentu i placu manewrowego, posadowienie masztu, turbiny wiatrowej oraz przyłączenie elektrowni wiatrowej do pozostałych elementów infrastruktury technicznej.

 9. Otrzymanie koncesji

  Dotyczy Inwestorów, którzy chcą wytwarzać energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW. Chcą ją magazynować, sprzedawać do sieci lub nią dystrybuować. Na tym etapie należy skompletować dokumentację całego projektu oraz złożyć wniosek do aukcji Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 10. Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej

Przyszłość energetyki wiatrowej w Polsce Lata 2020-2030

Żródło: SWSA

Moce zainstalowane w OZE w Polsce w ciągu roku 2019 w GW Razem: 9,5 GW

Źródło: Forum Energii

250 MW
Szacowany potencjał projektów wiatrowych (lądowych) przygotowywanych przez nas do stanu ready-to-build (R2B) w latach 2020 – 2023

Przykładowe realizacje

Jezierzyce 1,5 MW

Elektrownia wiatrowa GE 1.5 sl, bardzo dobre warunki wietrzne, wybudowana dla prywatnego klienta w 2020 r.

 • Lokalizacja

  Gmina Rąbino, Powiat świdwiński
 • Liczba Turbin

  1
 • Województwo

  zachodniopomorskie
 • Data oddania

  Marzec 2021
 • Łączna moc obiektu

  1.5 MW
 • Operator

  Siłownie Wiatrowe Development

Poznaj nas

E-Wind SA - synergia biznesu i troski o „zielone jutro”

Jesteśmy developerem projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, które realizujemy również „pod klucz”. Kompleksowo zajmujemy się procedowaniem projektów od przygotowania niezbędnych dokumentów, uzyskiwania decyzji administracyjnych w tym pozwoleń aż po przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Pierwsi w Polsce opracowujemy i wdrażamy koncepcję wykorzystania zielonego wodoru jako rozwiązanie systemowe, pozwalające na magazynowanie energii produkowanej w generacji opartej o OZE w godzinach poza szczytem zapotrzebowania.

Postaw na doświadczenie i zaufaj profesjonalistom. W 2001 roku oddaliśmy do użytkowania pierwszą w Polsce profesjonalną farmę wiatrową w Barzowicach k/Darłowa w woj. zachodniopomorskim, składającą się z 6 turbin wiatrowych Vestas V52, o łącznej mocy 5,1 MW.

Od tej pory towarzyszymy naszym Inwestorom w inwestycjach na poziomie kilkuset MW mocy zainstalowanej. Zapraszamy do współpracy: Inwestorów, Gminy i organy samorządowe, Właścicieli gruntów oraz Właścicieli projektów.

Dowiedz się więcej o nas

Poniżej znajdziesz opinie naszych zadowolonych partnerów

Jesteś zainteresowany zakupem projektu wiatrowego lub jesteś właścicielem gruntów? Napisz wiadomość lub zadzwoń

Skontaktuj się z nami

Zyskaj więcej

Zielony wodór – energetyka jutra

Chcesz zoptymalizować finansowo swój projekt i zapewnić sobie pełną niezależność energetyczną? Postaw na zielony wodór i zbuduj z nami stację produkcji zielonego wodoru.

 

Odnawialne źródła energii (OZE) są w pełni uzależnione od natury, przez co są całkowicie nieprogramowalne. Technologia oparta na tzw. zielonym wodorze może zrównoważyć funkcjonowanie OZE, umożliwiając gromadzenie energii gdy produkowana energia jest niepotrzebna w sieci i uwalnianie jej w czasie, gdy jest na nią popyt.

Dowiedz się więcej

Baza wiedzy

Blog

Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii? Odwiedź nasz blog i poszerz swoją wiedzę.

Zobacz więcej

Najczęściej zadawane pytania

1. Ile prądu produkuje elektrownia wiatrowa?

Ilość wyprodukowanego prądu zależy od kilku czynników m. in. od rodzaju wiatraka, zainstalowanej mocy i warunków wiatrowych panujących w danej lokalizacji. Przykład: jedna elektrownia wiatrowa o mocy 2 MW może wyprodukować w skali roku szacunkowo ok 4 GWh energii. Umożliwia to pokrycie zapotrzebowania energetycznego np. ok. 1 200 gospodarstw domowych

2. Jakie są rodzaje elektrowni wiatrowych?

Ze względu na położenie osi obrotu wirnika rozróżniamy elektrownie wiatrowe z pionową i poziomą osią obrotu. Ze względu na moc znamionową dzielimy je na mikro, małe i duże elektrownie wiatrowe.

3. Co to jest duża elektrownia wiatrowa?

Jest to elektrownia o mocy znamionowej powyżej 100 kW. Taką elektrownie najczęściej stawia się z przeznaczeniem do produkcji prądu, który następnie ma być sprzedawany do sieci elektroenergetycznej.

Partnerzy