Businessman and worker near solar energy batteries. Business client showing photovoltaic detail to foreman. Two men making deal.

Zanim podejmiemy decyzję o inwestycji w farmę fotowoltaiczną lub o dzierżawie gruntu z przeznaczeniem na farmę musimy sprawdzić czy tereny, na których chcemy postawić instalację PV spełniają kilka bardzo istotnych kryteriów. Jakie zatem kryteria decydują o atrakcyjności działki w kontekście realizacji wspomnianej inwestycji? Zapraszam do lektury.

Powierzchnia działki

Jednym z ważniejszych kryteriów są: powierzchnia i wymiary działki. Pod budowę instalacji o mocy 1 MW wymagana powierzchnia działki wynosi ok. 1,2 – 1,5 ha, przy czym jej szerokość nie może być zbyt mała. Jest to warunek niezbędny do tego, żeby panele fotowoltaiczne zostały zamocowane w odpowiednich odległościach od siebie i dawały pożądany uzysk mocy.

Położenie działki

Kolejnym istotnym kryterium jest położenie działki. Ponieważ farmy PV czerpią energię ze słońca działka powinna być płaska lub nachylona w kierunku południowym a także pozbawiona zabudowań i drzew. Ważne jest również otoczenie działki i jej bezpośrednie sąsiedztwo. Innymi słowy, grunt pod inwestycję powinien być pozbawiony wszelkich czynników, które mogą spowodować powstawanie zacienień.

Klasa gruntu i MPZP

Zgodnie z obowiązującym prawem elektrownia słoneczna może zostać zbudowana na gruncie o klasie IV lub niższej oraz na nieużytkach. Dodatkowo, należy sprawdzić czy działka, na której planowana jest inwestycja, została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Należy pamiętać, że realizacja inwestycji musi być zgodna z MPZP, który uchwalany jest przez radę danej gminy. W praktyce większość obszaru Polski nie jest nim objęta. To jednak nie przekreśla możliwości realizacji inwestycji, ale wówczas procedura jest dłuższa.

Jeśli dla danego gruntu istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, wówczas w MPZP wymagany jest zapis o przeznaczeniu przedmiotowej działki pod zabudowę fotowoltaiczną. Istotnym kryterium jest również charakter obszaru, na którym znajduje się dany grunt. Ważne jest, żeby nie leżał on na terenach podmokłych, zagrożonych powodzią lub na obszarach chronionych, np. „Natura 2000” lub parki krajobrazowe. Należy również zwrócić uwagę na dobry dojazd do działki drogami publicznymi, który jest warunkiem koniecznym.

Odległość działki od linii elektroenergetycznej

Na atrakcyjność działki w kontekście realizacji farmy fotowoltaicznej wpływa również jej odległość od linii elektroenergetycznej średniego napięcia lub od tzw. GPZ czyli Głównego Punktu Zasilającego. Optymalna odległość wynosi do 200 m. Ułatwia to uzyskanie warunków przyłączenia i późniejsze zawarcie umowy przyłączeniowej. Należy pamiętać, że większa odległość znacząco wpływa na wzrost kosztów realizacji inwestycji i sprawia, że staje się ona mniej opłacalna dla Inwestora.

„Każdorazowo jesteśmy zmuszeni podchodzić do analizy możliwości wyprowadzenia mocy w sposób indywidualny. W celu określenia zdolności przyjęcia planowanej mocy do systemu, składamy wniosek do właściwego operatora sieci dystrybucyjnej (OSD), dokonujemy wymaganej opłaty w kwocie 30 PLN za 1 kW planowanej mocy i czekamy na odpowiedź ze strony operatora (ustawowy termin wynosi 150 dni). Wówczas jednoznacznie mamy określoną zdolność przyjęcia planowanej mocy do systemu. – komentuje prezes spółki E-Wind SA Wojciech A. Romaniszyn.

Droga dojazdowa

Często pomijanym, ale równie ważnym kryterium jest droga dojazdowa. Mnogość poszczególnych komponentów stanowiących elementy składowe instalacji, tj. moduły (dla farmy o mocy 1MW, potrzeba ok. 3 125 szt. modułów o mocy 320 Wp) falowniki, stacja transformatorowa, konstrukcja, ogrodzenie, ochrona przepięciowa i odgromowa, okablowanie, oświetlenie i monitoring, wymaga zdecydowanie użycia ciężkiego sprzętu. Zatem, żeby jego dojazd na miejsce montażu był możliwy, wymagana jest wytyczona i przede wszystkim utwardzona droga.

 

Jeżeli Twoja działka spełnia podstawowe kryteria i chcesz ją wydzierżawić pod budowę farmy fotowoltaicznej, skontaktuj się z nami. Zarabiaj pieniądze i zadbaj o „zielone jutro”.