A solar power plant in a beautiful sunset

Odnawialne Źródła Energii to tzw. zielona energia jutra. Z uwagi na świadomie podjętą decyzję odejścia od paliw kopalnych w energetyce i transporcie zarówno na poziomie wspólnoty europejskiej jak też na rynku krajowym, nie ma dziś dylematu, czy rozwijać i inwestować w OZE. To technologia, która z jednej strony jest na początkowym etapie swojego rozwoju, z drugiej zaś strony technologia, która ma przed sobą dużą przyszłość. Przekonaj się czy to inwestycja dla Ciebie.

Wsparcie Unii Europejskiej i Państwa

Polityka Unii Europejskiej zakłada do 2050 roku zaprzestanie korzystania z energii opartej na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego. To zdecydowanie nakreśla nowy kierunek patrzenia na źródła energii, który niewątpliwie związany jest z rozwojem technologii emisyjnych. Farmy fotowoltaiczne doskonale wpisują się w ten trend dzięki czemu są dofinansowane przez UE (środki pokrywające nawet 85% inwestycji). W kraju również można liczyć na różne źródła dofinansowania, np. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ) i wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Stabilność finansowa inwestycji

Bardzo ważnym czynnikiem dla każdego Inwestora jest stabilność finansowa inwestycji. Inwestycje w farmy PV obarczone są relatywnie niskim stopniem ryzyka ze względu na stosunkowo dużą przewidywalność produkcji. To sposób na dochód pasywny przez wiele lat, który nie jest uzależniony od niepewnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w kraju i na świecie. Nie wymaga również zatrudnienia, albowiem instalacje pracują samoczynnie.

Stopa zwrotu

Kolejnym argumentem przemawiającym za słusznością inwestowania w farmy fotowoltaiczne jest krótki okres zwrotu inwestycji. Projekty z obszaru OZE a w szczególności farm PV mają możliwość osiągnięcia kilkunastoprocentowej stopy zwrotu z inwestycji. Szacuje się, że w najlepszym przypadku omawiana inwestycja zwraca się już na przestrzeni 7-9 lat (nie uwzględniając dotacji) a stopa zwrotu oscyluje ok. 12% w skali roku. Dokładając do tego minimalny okres żywotności instalacji, który wynosi 25 lat, otrzymujemy niepodważalny argument za przystąpieniem do inwestycji.

Niezależność energetyczna

Farmy fotowoltaiczne dają znaczącą niezależność energetyczną. Jak wiemy, jest ona obecnie bardzo pożądana. Daje poczucie bezpieczeństwa a w kontekście systematycznie rosnących cen energii elektrycznej, stanowi o stałym wzroście wartości projektu i inwestycji.

„Współpraca z naszą Spółką daje możliwość stania się niezależnym producentem energii elektrycznej i to bez większego wysiłku. Kompleksowo zajmiemy się procedowaniem całego projektu od przygotowania niezbędnych dokumentów, pozwoleń przez projekt farmy aż po przyłączenie do sieci energetycznej.”– komentuje prezes spółki E-Wind SA Wojciech A. Romaniszyn.

Ochrona środowiska

Proekologiczny wymiar inwestycji w farmy fotowoltaiczne jest niewątpliwie jej dodatkowym atutem. Poprzez inwestycje w farmy PV zmniejszamy negatywne oddziaływanie gospodarki na środowisko naturalne, co wywiera pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy. Świadoma i odpowiedzialna społecznie decyzja o inwestycji w obszarze OZE daje Inwestorowi możliwość udziału w rynku „zielonej energii” w Polsce a tym samym przyczynia się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. Sprawia, że Inwestor jest postrzegany jako ambasador nurtu zrównoważonego rozwoju.

 

Jesteś Inwestorem? Chcesz zainwestować w farmę fotowoltaiczną i zrobić wspólnie biznes? Skontaktuj się z nami. Zarabiaj pieniądze i zadbaj o „zielone jutro”.